پانچر دسته موزی

دسته:

توضیحات

دستگاه پانچ دسته موزس یکی از ضروری ترین دستگاه های تولیدی کیسه پلاستیک است. این دستگاه برای پانچ دقیق و ساده پارچه برای تولید کیسه نایلونی استفاده می شود.