دستگاه فولارد

دسته:

توضیحات

دستگاه فولارد  جهت پد نمودن پارچه های مختلف با محلولهای مواد رنگزا و یا تکمیلی به کار رفته که با استفاده از دستگاه فولارد  دارای غلطکهای افقی می توان محلول مواد رنگزا و یا تکمیلی را مستقیما در فاصله میان دو غلطک ریخته تا پارچه با عبور از محلول قرار گرفته در نیپ غلطکها  از میان آن دو عبور نموده و با درصد برداشت مشخص شده خارج شود. وجود دو نگهدارنده  در دو طرف غلطکها فضای میان دو غلطک را مانند یک تشتک به وجود آورده که محلول مورد استفاده در آن قرار می گیرد. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ محصولات با ما تماس بگیرید.